/
>> udialo sa

Aktivity

Aktivity združenia sú rozdelené do dvoch základných línii

1. detský a mládežnícky program
2. program podpory dobrovoľníctva

1/ Detský a mládežnícky program
Cieľom programu je poskytnúť pravidelné možnosti pre sebarealizáciu miestnych detí a mládeže.

Krúžky a detské kluby
Každoročne v septembri prichádzame s ponukou približne 20 záujmových krúžkov pre deti a mládež, ktoré si môžu vybrať z ponuky zameranej na šport, divadlo, tanec, jazyky, ekológiu ale napríklad i cirkus.

Krúžky realizované pod krídlami OZ Kultúra sú netypické tým, že sú vedené najmä odhodlanými dobrovoľníkmi, z ktorých množstvo bolo ešte nedávno na druhej strane hry - na strane detí, ktoré naše krúžky navštevovali.

Združenie sa pravidelne snaží prísť s ponukou, ktorá reaguje na potreby a aktuálne záujmy detí. Ponuka je teda vytváraná na základe ankiet, ktoré prebiehajú v miestnych školách.

V školskom roku 2002-03 sa realizuje krúžok francúzskeho varenia, paličkovania, šikovných rúk, turistiky, fotografovania, keramiky, spoločenského tanca, moderného tanca, angličtiny a francúzštiny pre začiatočníkov, cirkusového kumštu, francúzštiny pre pokročilých, novinárskeho umenia, hry na gitare, loptových hier, cyklistiky, divadla pre mladšie a staršie deti, tvorivej dramatiky, country tancov.

Rovnako ako detské kluby v obciach Stránske, Konská, Kunerad a Kamenná Poruba.

Spomenuté krúžky a kluby navštevuje 303 detí a tínedžerov vo veku 7-16 rokov a do ich realizácie sa zapája 21 dobrovoľníkov, ktorí pracujú bez nároku na akúkoľvek finančnú odmenu.

RaRadosti
Každoročne v júni organizujeme trojdňový detský festival nazvaný RaRadosti (Rajecké Radosti).
Vždy je venovaný inej téme, do ktorej sa deti snažia vžiť a splniť úlohy.
Prvý ročník sme všetci spoločne zachraňovali divadelne kráľovstvo kráľa Režiséra IV, ktorý bol otrávený čarodejnicou Televíziou.
Druhý ročník festivalu sa konal v Kamennej Porube takže logicky sa i odohrával v dobe kamennej. Hlavnou zápletkou festivalu bol pompézny objav miestnych antropológov, ktorí vo Vysokých Tatrách objavili dve zmrznuté ženy z doby kamennej a ešte famóznejší objav miestnych vedcov - tabletka, ktorá objavené ženy rozmrazila. Úlohou detí bolo týmto dvom nešťastníčkam vysvetliť o čo tu dnes ide.
Tretí ročník
zahájili členovia  turistického krúžku, ktorí  vybudovali turistický chodník ku miestnej prírodnej atrakcii - skale v tvare hríba, a nazvali ho Stratený Budzogáň. Všetci sme teda hľadali stratený budzogáň a obra Bonifáca - majiteľa budzogáňu.
Témou štvrtého a zatiaľ posledného ročníka boli olympijské hry - nie
letné ani zimné ale Vavršovské, ktoré sa konali tri dni nepretržite a nikoho neodradila ani noc.

Počas festivalu očakávame aktívnu účasť detí a dobrú prípravu organizátorov.  

 

Na festivale sa zúčastňuje priemerne 150 detí a každý rok sa ho snažíme realizovať v inej obci.

RaRadosti 2002 - Vavršovské olympíske hry - program

RaRadosti 2001 - Budzogánske RaRadosti - program

RaRadosti 2000 - Kamenné RaRadosti - program

RaRadosti 1999 - Divadelné RaRadosti - program

 
    © 2002-2012, Občianske združenie KULTÚRA,
webhosting a redakčný systém: Telnet, spol. s r.o.