/
>> kontakty a ďalšie údaje o organizácií

KONTAKT:

 

Korešpondenčná adresa:      Občianske združenie KULTÚRA, Osloboditeľov 608/73 a,
                                                 013 13 Rajecké Teplice

telefón:                                     +421 (0)903566846     

mail:                                          obcianskezdruzeniekultura@gmail.com

ĎALŠIE ÚDAJE O ORGANIZÁCIÍ:

IČO:                                           31930361

DIČ:                                            2020649488

Číslo účtu:                                0076510816/0900
                                                   Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:                                         SK74 0900 0000 0000 7651 0816

Mena:                                        Eur

 

 

   
   
   
   
   
   

 

 
    © 2002-2012, Občianske združenie KULTÚRA,
webhosting a redakčný systém: Telnet, spol. s r.o.