/
>> - aktivity v kocke

    Aktivity 2012

- schválenie a realizácia projektu Škola rodinných financií pod názvom "Chcem zmeniť svoj život" pre klientky APŽ,

- tvorba a podanie projektu do Nadácie Intenda a Hodina deťom,

- organizovanie jarnej burzy šatstva, hračiek, športových potrieb a kníh. Po skončení burzy sme
pletené svetre odovzdali do Farskej charity blahoslavenej sestry Zdenky v Topolčanoch /pletú sa z nich deky na misie a do Žakoviec/,
ostatné veci sme posunuli do Občianskeho združenia "Diakonie Broumov" /pre sociálne odkázaných/

- rokovanie so zástupcami MsÚ a Áno pre život o spolupráci pri vytvorení priestoru pre účely materského centra Košík,

- reorganizácia a sťahovanie časti priestorov KC OZ Kultúra v súvislosti so zriadením materského centra,

- brigáda v Komunitnom centre "Domček", 

- animačné aktivity pre školu v prírode - pre žiakov  z Martina a obce  Ľubeľa /okr. Liptovský Mikuláš/

- stretnutie so zástupcami včelárov a dohoda o využívaní priestorov KC OZ Kultúra na prednášky a stretnutia včelárov,

- príprava, propagácia a realizácia letného tábora tvorivosti so zameraním na remeslá,

- tvorba, schválenie a realizácia projektu cez Nadáciu Orange - "Darujme vianoce". Cieľ projektu: vyzbierať finančné prostriedky pre rodinu 25 ročnej telesne postinutej     Veroniky - na vyriešenie prístupového chodníka do ich rodinného domu. Tento cieľ sa nám podarilo s ďalšími dobrými ľuďmi, ako aj dobrovoľníkmi  splniť,
 
- zapojenie sa do Zbierky Hodina deťom pod názvom Uličnica 2012, 

- počas celého roka sa pravidelne  v piatok a nedeľu stretávajú  mladí ľudia v čajovni, 

- remeselný kurz -  pletenie z pedigu ,

- účasť na Vianočných trhoch poriadaných MsÚ. 
 
    © 2002-2012, Občianske združenie KULTÚRA,
webhosting a redakčný systém: Telnet, spol. s r.o.