/
>> úvod

Občianske združenie Kultúra je miestne občianske združenie, ktorého poslaním a záujmom je pomáhať všetkým, ktorí chcú rozvíjať svoje schopnosti a tým vlastný potenciál.
Toto napĺňame s hlavným ohľadom na jednotlivca pomocou vzdelávacích, kultúrnych a voľnočasových aktivít pre deti i dospelých.
Hlavnou víziou organizácie je silná komunita žijúca si svoj vlastný, intenzívny, pre život obyvateľov i návštevníkov príjemný príbeh.


Aktualizácia WEB stránky bola uskutocnená vrámci projektu "Stratený budzogán - využitie a propagácia prírodného, kultúrneho a historického dedičstva Rajeckej doliny". Projekt bol podporený Programom iniciatívy spolocenstva INTERREG IIIA SR-PL.

logo-eu.gif logo-eu.gif

 
    © 2002-2012, Občianske združenie KULTÚRA,
webhosting a redakčný systém: Telnet, spol. s r.o.